Vážení přátelé, přichází další našeho lovecraftovského příběhu, vztahujícího se k chystané nové desce "MANTA" domácího post-rockového projektu Postcards from Arkham!

Pokud se k vám dostali minulé dva díly, tak víte, že Roger J. Greeves, reportér Arkham Advertiser, navštívil v rámci svého pátrání po Orfickém shromáždění Manty Primordialis starobylý Innsmouth, kde dopadl přinejmenším pozoruhodně. Zvláštním řízením osudu se nicméně k němu dostala další indicie, která ho tentokráte zavede do stejně starobylé vesničky Dunwich.

Dnes tedy spolu s námi navštivte další z ikonických lokací podivného univerza H. P. Lovecrafta. Přejeme podivný zážitek!

"Pokud byste jeli po Aylesburské silnici a špatně odbočili hned za Dean’s Corners, dostali byste se do opuštěného a podivného kraje.

Do pahorkatiny plné hustých lesů, zjizvených roklemi a stržemi problematické hloubky, a mokřad, které instinktivně začnete nesnášet. A když se na silnici dostanete tak vysoko, že spatříte kopce, kterými je tento kraj posetý, váš pocit podivného znepokojení se jen zvětší, jelikož jejich vrcholy jsou příliš symetrické na to, aby působily přirozeně, nemluvě o prapodivných kruzích stojících kamenů, které korunují tyto vršky a které občas můžete spatřit proti jasné obloze.

V srdci tohoto pochmurného kraje, schoulená mezi jeden z horních přítoků řeky Miskatonic a obzvláště nápadný kruhový kopec zvaný Strážný vrch, leží malá vesnička – seskupení povětšinou opuštěných a rozpadajících se domů s hnijícími mansardovými střechami – která vypadá a působí, jako by zde byla od nepaměti. Je vždy úlevou opustit toto místo a pokračovat po cestě dál do nížin až se člověk opět napojí na Aylesburskou silnici.

Bude-li vás to zajímat, dozvíte se, že místo, které jste nechtěně navštívili se jmenuje Dunwich. Ovšem já jsem zde nebyl omylem, ale zavedlo mě sem pátrání po tom, kdo také hledal Mantu a Její kosmickou píseň.

Stejně jako v Innsmouthu jsou místní, těch pár, co toto místo stále obývají, nedůvěřiví k přespolním, takže jsem musel být při svém pátrání opatrný. Obratným vyptáváním jsem se dozvěděl, že před pár lety se jakýsi umělec usídlil ve starém srubu na svazích Strážného vrchu. Kdo to byl, a co ho přivedlo do Dunwiche, nikdo nevěděl.

Prořekli se ovšem, že ve dnech těsně před jeho příchodem, vydávaly hejna místních lelků, ze kterých mají místní z nějakého důvodu smrtelnou hrůzu, dnem i nocí učiněnou kakofonii skřeků, a ještě bizarnější zvuky byly slyšet z okolních kopců.

Samozřejmě jsem z nich vypáčil, kde se onen srub nachází, a vyrazil na místo.

Srub byl opuštěný. Jako by v něm dlouhá léta nikdo nežil, což vyvolalo nepříjemné vzpomínky na to, co jsem zažil v Innsmouthu.

Odešel snad ten umělec, tak náhle jako se objevil, anebo mě předešlo Orfické shromáždění a já jsem tudíž přišel pozdě?

Byl jsem rozhodnut důkladně prohledat celé místo, jak uvnitř, tak venku, doufajíc v jakékoliv vodítko, v jakoukoliv stopu, která by osvětlila onu Mantu Primordialis. Taktéž jsem se pídil po jakémkoliv důkazu, že OSMP navštívilo toto místo.

Leč když jsem přistoupil k vchodovým dveřím a vzal za kliku, přepadly mě hrozivé vize..."

 

Přehled ostatních kapitol:

I - Černý den na Miskatonické univerzitě | II - Podivná seance na arkhamských hradbách | III - Záhada se prohlubuje | IV - Innsmouth | V - Z Innsmouthu do Dunwiche