Možná jste postřehli, že během víkendového turné Winter Is Coming našich kapel Arch Of HellAwrizis a Secret of Darkness jsme pořádali dobročinné tomboly na pomoc rodině Adama Vyčítala. Nyní bychom vám rádi pověděli něco víc o celém tomto podniku.

Příběh malého Adámka je mementem, že plnohodnotný a relativně klidný život může v několika okamžicích zmizet jako pára nad hrncem. Připomeňme pouze ve stručnosti; osmiletý Adam Vyčítal nastoupil v květnu tohoto roku do nemocnice na operaci nosních a krčních mandlí. Zdánlivě rutinní zákrok poznamenají závažné pooperační komplikace, v jejichž důsledku se z chlapce, který prožil osm let normálního života, stává pacient zcela odkázaný na pomoc druhých.

Nedovedeme zde v plném rozsahu vylíčit, o jak zásadní změnu se jedná a to nejen pro Adámka, ale též pro jeho rodinu, která boj o svého syna nevzdává a věří v postupný vývoj jeho zdravotního stavu. Zmiňme pouze, že rodina od oné události od základů změnila režim svého fungování – středobodem se stává úprava bytu, v němž žije, tak, aby umožňoval péči o Adámka. S tím souvisí zajišťování nemalého množství finančních prostředků. Tato snaha je často doprovázená překonáváním nečekaných překážek (takových, o nichž člověk nemá žádné tušení, dokud nemusí danou situaci řešit). Osobní život, volný čas, koníčky, relaxace... To vše šlo u rodiny Vyčítalových stranou. Pokračovat bychom přitom mohli dál.

Do tohoto příběhu shodou různých okolností pak v listopadu letošního roku vstupuje i MetalGate, a to prostřednictvím výše zmíněných kapel a v konečném důsledků prostřednictvím Vás, fanoušků. Právě díky Vám se na zastávkách v Brně, Třinci, Šumperku, Kolíně a Jaroměři vybralo bez mála deset tisíc korun, které jsme poté dorovnali na onu krásnou a kulatou sumu. A tu jsme v pátek 15. prosince předali v Pardubicích tatínkovi Adámka, panu Janu Vyčítalovi.

Na tomto místě chceme tlumočit hluboké díky od pana Jana Vyčítala všem, kteří se do této akce zapojili a přispěli. Je jedno, zda to bylo v rámci tomboly nebo zda se jednalo o dobrovolný příspěvek. Každá koruna se zde počítá a my jsme rádi, že jsme mohli posloužit jako médium, které toto umožnilo. Ještě jednou díky Vám všem i za nás!

Dodejme ještě, že celá tato akce by se neuskutečnila, nebýt společného koncertu našich kapel s formacemi JOVANERA a KONFRONT. Právě tihle HC borci rozjeli dobročinné tomboly na svém vlastním tour a inspirovali i nás, abychom přišli se svou troškou do mlýna. Zdravíme Vás, chlapi!

Pokud Vás tento příběh zaujal a rádi byste se o něm dozvěděli víc, zamiřte sem.

Nezapomeňte, že přispět rodině Vyčítalových můžete i nyní – stačí využít transparentního účtu:

Číslo transparentního účtu: 2001343629/2010
Název a vlastník účtu: Nábytek H.V.H., s.r.o.
Transparentní účet veden u Fio banky

Závěrem nezbývá než popřát rodině Vyčítalových mnoho energie a dobrých lidí kolem sebe. Adámkovi, který se nyní nachází v léčebně nedaleko Pardubic a teprve tento týden se poprvé po osmi měsících vrátí domů, přejeme mnoho štěstí a snad i nějaký ten malý (či velký) zázrak.

MetalGate & Arch Of Hell & Awrizis & Secret Of Darkness & mnozí dárci