Vážení přátelé, hlásíme se vám s další částí festivalového infoservisu. Dnes se podíváme na záležitost méně příjemnou, leč stále nutnou, tedy na protiepidemická opatření na MGCDF 2021.

1) Při příjezdu na festival je třeba, aby každý návštěvník na vstupu prokázal jednu z následujících skutečností:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

2) Když zrovna nekonzumujete, dodržujte ochranu dýchacích cest, tzn. noste respirátory a roušky. Obojí bude možno pořídit na festivalové recepci.


3) Dodržujte hygienu rukou. Na festivalové recepci pro vás budou připraveny dezinfekční gely a rovněž bude dezinfekce rozmístěna i v dalších prostorách festivalu.


4) Pokud možno, dodržujte rozestupy 2 metry. V areálu budou prováděna opatření proti tvoření front.


5) Namátkově může být prováděno měření tělesné teploty, a to v případech podezření na zhoršený zdravotní stav.


Děkujeme za pochopení a spoléháme na vaši slušnost a ohleduplnost. Chápeme, že takováto opatření mohou být pro vás nepříjemná, nicméně zároveň věříme, že nenaruší pohodový průběh letošní naší/vaší domácí metalové veselice.